Nagato Yuki (The Melancholy of Suzumiya Haruhi)

Comments